Subscribe via RSS Feed

UP Diliman Month 2017

UPD Month 2017_Salaysayan
Sa pagdiriwang ng Buwan ng UP Diliman sa Pebrero, sama-sama nating sariwain sa ating haraya at isipan ang mga k’wentong bayan na kinalalakipan ng samu’t saring saysay, pukaw at kaalaman. Ang buwan ng UP Diliman ngayong taon ay Salaysayan: K’wentong Bayan, Kaalamang Bayan ay kaalinsabay rin ng taunang pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga sining.
Para sa taong ito, adhikain ng pagdiriwang ang pagkakaroon ng mas malalim na pagunawa sa kuwentong bayan sa iba’t ibang panhon at lunan. Layunin rin ang maipakita na ang mga kuwentong bayan ay mga imbakan ng kaalamang bayan. Mahalagang salik rin ang maiugnay-ugnay ang mga kwwentong bayan sa mga naratibo ng pagkabansa ng Pilipinas. Higit sa lahat, ang pagdiriwang ay isang malikhaing paraan upang maisalin ang mga kwwentong bayan sa iba’t ibang porma ng sining.
Tampok sa Salaysayan ang iba’t ibang pagtatanghal (teatro, sayaw, papet at musika), mini film festival at talakayan. Ang centerpiece ng pagdiriwang ngayong taon ay isang installation at interactive na eksibit: Sansinukob.
Sansinukob
 
Malugod namin kayong inaanyayahan sa iba’t ibang kaganapan ng UP Diliman Month 2017.  

Para sa mga katanungan at paglilinaw, maaari kayong tumawag sa UP Diliman OICA sa numero bilang 981 8500 lokal 2659 at 2660, o mag-email sa upd.oica@gmail.com.  Maaari niyo ring bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month – https://www.facebook.com/UPD ilimanMonth/ para sa mga anunsyo.
Magkita-kita tayo sa susunod na buwan!
Sumasainyo,
Sinag de Leon
Cultural Program Coordinator

Tags:

Category: Announcements

Comments are closed.