Subscribe via RSS Feed

Category: Announcements

Memorandum No. FRN 17-056: Call for Creative Work/Research Proposals 2018

Call for Creative Work Research Proposals 2018

Call for Proposals to OVPAA’s 2017 Enhanced Creative Work and Research Grant (ECWRG), Cycle 2

OVCRD Memo FRN 17-052 CFP to 2017 ECWRG Cycle 2-page-001

Intellectual Property Awareness Campaign

download

The Manila Water Foundation Prize for Engineering Excellence 2017

Click here for more details.

image001

The Sumitomo Foundation Grant for Japan-related Research Projects

Untitled

UPD at NSTW 2017

The UP Diliman, through the Office of the Chancellor and the Office of the Vice-Chancellor for Research and Development, will mount an exhibit at the National Science and Technology Week (NSTW), 11-15 July 2017, at the World Trade Center, Pasay City. Everyone is enjoined to visit the UPD booth that will feature seven research projects from various UPD departments and colleges.

We at the OVCRD promise to strive for the best way to present/exhibit groundbreaking UPD research projects. In addition to this year’s NSTW theme “Science for the People,” OVCRD integrates its guiding acronym iRISE in conceptualizing the overall look of the exhibit:

1.    Interdiscipline. Projects in the UPD exhibit is a product of inter-unit cooperation;
2.    Representation. The UPD exhibit is a representation of the UPD as premier research university and therefore should be presented/exhibited as groundbreaking, mass-oriented (exudes UP’s banner “service to the people”), and elegant;
3.    Investment. The UPD exhibit draws an average 3,000 visitors each year in the 5-day event. These visitors include students and teachers, families, industry representatives, and potential donors to the UPD who can augment the university research fund;
4.    Social media / Share. Given that the UPD has recently been much talked about in the news and the social media, the UPD exhibit at the NSTW can contribute in setting the public’s mind into the right academic and scholarly perspective. Also, on top of taking advantage of the social media to propagate UPD research, various media outfits can be requested to feature the UPD exhibit for added exposure via mass media;
5.    Exposure. The UPD exhibit will give research projects the opportunity to be disseminated to a general audience. Valuable insights from visitors shall also be collected by the exhibitors.
NSTW 2017 logo

Call for Submission of RLC/CWLC Applications, 1st Semester AY 2017-2018

memo

Call for Proposals to the UP Diliman Extension Grants 2017

Call for Proposals to the UP Diliman Extension Grants 2017

2017 TWSC Writeshop

2017 TWSC Writeshop Poster

UP Diliman Month 2017

UPD Month 2017_Salaysayan
Sa pagdiriwang ng Buwan ng UP Diliman sa Pebrero, sama-sama nating sariwain sa ating haraya at isipan ang mga k’wentong bayan na kinalalakipan ng samu’t saring saysay, pukaw at kaalaman. Ang buwan ng UP Diliman ngayong taon ay Salaysayan: K’wentong Bayan, Kaalamang Bayan ay kaalinsabay rin ng taunang pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga sining.
Para sa taong ito, adhikain ng pagdiriwang ang pagkakaroon ng mas malalim na pagunawa sa kuwentong bayan sa iba’t ibang panhon at lunan. Layunin rin ang maipakita na ang mga kuwentong bayan ay mga imbakan ng kaalamang bayan. Mahalagang salik rin ang maiugnay-ugnay ang mga kwwentong bayan sa mga naratibo ng pagkabansa ng Pilipinas. Higit sa lahat, ang pagdiriwang ay isang malikhaing paraan upang maisalin ang mga kwwentong bayan sa iba’t ibang porma ng sining.
Tampok sa Salaysayan ang iba’t ibang pagtatanghal (teatro, sayaw, papet at musika), mini film festival at talakayan. Ang centerpiece ng pagdiriwang ngayong taon ay isang installation at interactive na eksibit: Sansinukob.
Sansinukob
 
Malugod namin kayong inaanyayahan sa iba’t ibang kaganapan ng UP Diliman Month 2017.  

Para sa mga katanungan at paglilinaw, maaari kayong tumawag sa UP Diliman OICA sa numero bilang 981 8500 lokal 2659 at 2660, o mag-email sa upd.oica@gmail.com.  Maaari niyo ring bisitahin ang Facebook page ng UP Diliman Month – https://www.facebook.com/UPD ilimanMonth/ para sa mga anunsyo.
Magkita-kita tayo sa susunod na buwan!
Sumasainyo,
Sinag de Leon
Cultural Program Coordinator
Page 1 of 2312345...1020...Last »